Sponsring


Välkommen

Bli medlem

Sponsring

Visioner

Styrelsen

Fakta

Karta

Bilder

Gästbok

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseföreningen Maltes Stig

Drivs enbart av ideella insatser samt från

medlemsavgifter, sponsring och Donationer


En fond har bildats på initiativ av Malte.

Så istället för blommor o. presenter tänk på

Donationsfonden för underhåll av Maltes Stig

Bankgiro 5750-1116


Alla som sponsrar mer än 1000 kr kommer

Att få en skylt på tavlan vid parkeringen


Nu kan ni betala med Swish
 
För sponsring till Maltes Stig

Kontakta kassör Eva Carlsson

 Adressen finns under sidan styrelsen     Styrelsen

Det finns även Blanketter i lådor

vid Informationstavlorna 

Bankgiro: 5750-1116    Org.nr. 802430-2740


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sources of partners include local watch club members, online rolex replica sale classified listings, and web forums that can serve as a starting point rolex replica sale for a trade. Advantages of this approach revolve around the social value of finding collectors with similar interests as well as the rolex replica sale potential to come out "ahead" in a trade. Risks involve the challenge of verifying identities, avoiding fraud, and the obstacle of proving one's own credentials to a skeptical partner. It's easy to rolex replica sale understand the appeal of the engaging conversations and relationships that can result from mutually beneficial replica watches uk private trades. The idea of "swapping horses" with owners of similar interests is warmer and replica watches uk more personal than the commercial trade market, so private trades are appealing on an emotional rolex replica sale level. When a trade is agreed between close friends, watch club members, and replica watches sale individuals in close geographic proximity, trading between private owners can be rewarding and socially engaging.