Bli medlem


Välkommen

Bli medlem

Sponsring

Visioner

Styrelsen

Fakta

Karta

Bilder

Gästbok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver fler medlemmar

och önskar er välkomna


För att bli medlem kontakta Stigens

 kassör

Eller någon i styrelsen

via telefon eller e-post

Adresser finns under sidan styrelsen     Styrelsen

Det finns även Blanketter

 i lådor vid

Informationstavlorna 

 

 

 

Medlemsavgift är 200 kr per år för enskild medlem.

Familjemedlemskap är 300 kr per år.

Bankgiro: 5750-1116    Org.nr. 802430-2740